Home
english english
 
 
Mensen

Drs. Richard H. Voorendonk   Drs. Peter W. Draisma
Drs. Richard H. Voorendonk   Drs. Peter W. Draisma
 
Monique van den Hoeven
Monique van den Hoeven (1967) is office manager van Pentacompany. Ze zorgt voor de verwerking van alle mogelijke soorten informatie en rapportages, verantwoordelijk voor financiële administratie.

Jan BrunstingJan Brunsting (1956)
Jan studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de RU Utrecht. Specialisaties training en groepsdynamica. Hij heeft een zeer brede ervaring in management- en communicatietraining opgedaan. Naast zijn werk als trainer, coach, adviseur heeft hij ruime managementervaring. Eerst als directeur van de unit management- en communicatietraining van een groot adviesbureau. Vervolgens als mede-directeur –oprichter van een internetbedrijf. Na verkoop van dit bedrijf is hij sinds 2005 actief als zelfstandig gevestigd trainer, coach, adviseur. Voor Pentacompany is hij naast zijn activiteiten als assessmentpsycholoog ook als trainer en coach actief.

Bart KurverBart Kurver (1973)
Bart studeerde af in Arbeid & Gezondheidspsychologie (RUU). Hij was daarna werkzaam bij een organisatieadviesbureau waar hij zich bezighield met het innoveren van assessmenttools, rapportagemethodieken, selectie- en loopbaanadvisering. Vanaf 2003 is hij gevestigd als zelfstandig adviseur en houdt hij zich bezig met selectie-, ontwikkel en loopbaanadviesvragen en trainingen.

Arco PootArco Poot (1968)
Arco is in 1994 afgestudeerd in de Psychologische functieleer in Leiden. Hij heeft sindsdien voor een breed scala aan adviesbureau’s gewerkt als assessment adviseur. Het samen in beeld brengen van persoonlijke kwaliteiten en die vertalen naar een passende functie en/of persoonlijke ontwikkelingsplan, ziet Arco daarbij als een mooi en gezamenlijke doel. Naast assessment adviseur neemt hij ook graag de rol van personal coach voor zijn rekening.

Jeroen KroeseJeroen Kroese (1964)
Jeroen begon zijn carrière bij de Koninklijke Luchtmacht; na een studie Vliegtuigbouwkunde aan de KMA vervulde hij diverse leidinggevende functies als technisch officier op de Vliegbasis Twente. In 1995 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven (Stork), waar hij diverse operationele functies heeft vervuld en een ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van inkoop, logistiek, productie, onderhoud, engineering, projectmanagement en facilitair management. Vanaf 2007 is Jeroen zelfstandige en heeft hij als interim- of projectmanager gewerkt voor onder andere Heineken, Thomassen, Nestlé en Cargill. In 2009 studeerde hij af als bedrijfskundige in de afstudeerrichting Strategy and Organization. Momenteel is hij in de laatste fase van zijn studie psychologie aan de Open Universiteit; binnenkort hoopt hij af te studeren in de klinische en arbeids- en organisatiepsychologie. Naast zijn werkzaamheden als assessor voor Pentacompany, is hij ook actief als coach, mediator en adviseur. Zijn overtuiging is dat technische en bedrijfskundige plannen alleen goed tot hun recht komen als de aandacht voor de mens optimaal is.

Chantal van der LooChantal van der Loo (1967)
Chantal studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de RU Utrecht, met als specialisaties training en groepsdynamica. Na haar studie heeft zij gewerkt bij diverse adviesbureaus, waaronder KPMG. Daarnaast heeft zij ervaring in de publieke sector, o.a. als reïntegratieconsulent en in leidinggevende functies in de zorg. Zij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en coachen van talent zowel in profit- als in non-profit organisaties en is sinds 2001 zelfstandig adviseur op het gebied van (loopbaan)coaching, assessment en advies.