Home
english english
 
 
Links
 

Het Nederlands Instituut van Psychologen
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen.

Evidence Based HR
Er worden veel pseudowetenschappelijke instrumenten toegepast binnen Human Resources, met alle schadelijke gevolgen van dien. Onder aansporing van onze collega in Vlaanderen, Patrick Vermeren, moedigen we de toepassing van evidence based instrumenten en inzichten uit de wetenschap toe.

Assessmentservice
Een inspirerende site van vakgenoot Wim Bloemers, vol wetenswaardigheden, prikkels en praktische tips over assessments en organisatiepsychologische onderzoek. Bevat ook een forum.

Beloningsmanagement advies: Bureau Baarda
Bureau Baarda ontwerpt hoogwaardige ontwikkelingsgerichte systemen voor het waarderen van mensen en functies. Centraal staat een rolmodel dat de verschillende niveau’s van probleemoplossend vermogen onderscheidt.

International Stress Management Association (ISMA) Nederland
ISMA is een non-profit organisatie, gewijd aan het creëren van een minder stressvolle wereld. ISMA streeft erna om de kwaliteit van het stressmanagement aanbod te verbeteren, een netwerk van professionals te vormen en de toepassing van resultaten van betrouwbaar onderzoek te bevorderen.

International Partnership for Assessment & Development (IPAD)
Samen met evenknieën in Duitsland en de USA heeft Pentacompany een internationaal netwerk van assessment en development specialisten opgericht. Gestreefd wordt naar de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaarden en standaardisatie, speciaal voor multinationale klanten.

Assessmentcenters.org
International Community die onder andere middels jaarlijkse congressen wetenschappelijke kennis over assessments verspreidt.