Home
english english
 
 
Consulting

Pentacompany denkt in partnership. We helpen organisaties bij de afstemming van individuele en business ontwikkelpaden. Uiteindelijk dienen ambities van de organisatie op vlak van visie, strategie en cultuur te worden omgezet in concreet gedrag van iedere afzonderlijke medewerker. Onze kennis en ervaring met coaching, assessment en training wordt regelmatig gebruikt bij het ontwerp en uitvoering van effectieve programma’s. Zo hebben we menige organisatiebrede aanpak in partnership ontworpen en gerealiseerd.

De rol die Pentacompany vervult varieert; soms denken we vooral als sparring partner mee met directie/management, soms reiken we nieuwe of bestaande instrumenten aan. Dan weer spelen we een rol in het management van programma’s. In andere gevallen faciliteren we het veranderingsproces zoals in het opzetten van een Management Development of talentontwikkelingsprogramma, een cultuuromslag, of transitieproces. Dat kan ook door op te treden als projectmanager of regisseur van het veranderingsproces, waarbij anderen -al of niet van Pentacompany- actief zijn in de uitvoering. We stimuleren daarbij de beoogde ontwikkeling van mens en organisatie. Ook meten we de resultaten van de aanpak zodat u weet of we op koers liggen.

Twee voorbeelden: