Home
english english
 
 
Assessment services & Diagnostics

Een ontwikkelingstraject start veelal met een goede diagnose: een nulmeting. Pentacompany biedt vele varianten van assessments en diagnostiek, die hieronder worden beschreven.

Uw doelstelling is leidend voor de te kiezen methoden.

Iedere assessmentvorm is in een bepaalde verhouding samengesteld uit drie onderdelen, namelijk:

assessment vorm


Kenmerkend voor onze benadering...

 

Maatwerk: per definitie

Onze verschillende soorten Assessment Services:

1. Eendaags assessment center , onze ‘klassieker’
Dit assessmentonderzoek omvat een volledige dag. De deelnemer maakt direct persoonlijk kennis met de psycholoog die met hem of haar het onderzoek verricht. Er wordt gebruik gemaakt van simulaties, tests en interviews. Elk onderzoek wordt afgerond met een intensieve dialoog tussen deelnemer en psycholoog. Hoofddoel van een assessmentcenter is geschiktheid of ontwikkeling.

Geschiktheid
Uitgangspunt bij een geschiktheidsassessment is een bepaalde rol of functie. Primaire doelstelling is het ondezoeken van de kans op succesvol functioneren in die specifieke rol. Dit type assessment vindt meestal plaats in het kader van een sollicitatieprocedure.
Typerend voor het Pentacompany assessment is dat wij ook bij onderzoek naar geschiktheid oog hebben voor verdere ontwikkeling van de deelnemer en deze gericht adviseren hoe dit aan te pakken.

Ontwikkeling
Bij een ontwikkelingsassessment (‘development center’) staat de persoon zelf centraal en vormt de (toekomstige) rol de achtergrond . Waar het om gaat is op welke wijze iemand zich het beste verder kan ontwikkelen. Er zal advies worden gegeven over iemands doorgroeipotentieel, ontwikkelkansen en mogelijkheden.
Een specifieke vorm is het loopbaanassessment. De vraag welke keuze of verandering het meest voor de hand ligt, gelet op motivatie, persoonlijkheid en competenties staat hier centraal. De onderzoeksdag is vrijwel altijd onderdeel van een reeds eerder gestart proces, als een belangrijk onderdeel van een loopbaancoaching.

Een voorbeeld rapport is beschikbaar als PDF file. (klik hier)

Talent Identificatie Center (TIC)
TIC is een effectief onderdeel van talentontwikkelingsprogramma’s, waarin high potentials van een organisatie voor een kweekvijver worden geselecteerd en gericht ontwikkeld. Het TIC is een intensief assessment waarin unieke talenten in kaart worden gebracht. Talent is voor ons een combinatie van persoonlijkheid, intelligentie en motivatie die samen met een competentie een persoonlijke sterkte kan worden. Het TIC geeft aanzienlijke verscherping en verdieping aan ontwikkelingsdoelstellingen (bijvoorbeeld in persoonlijke ontwikkelingsplannen) aan high potentials.

2. Mini assessment (’Pentascan’)
Het mini assessment is een korte procedure van circa een halve dag, waarin een deelvraag kan worden beantwoord. De Pentascan kent dezelfde rode draad als onze overige assessments.

Voorbeelden:
  • basis voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van deelnemers startend aan een management development programma
  • meten van het werk- en denkniveau van jonge advocaten voor een advocatenbureau
  • toetsen van commerciële aanleg en kwaliteiten als basis voor de selectie van een nieuwe verkoopdienst van een financiële dienstverlener

3. Psychologisch Testonderzoek
Hierbij staat de testmethodiek centraal en wordt een diepte interview gehouden. In de meeste gevallen gaat het om onderzoek naar persoonlijkheid en/of (aspecten van) intellectuele capaciteiten. Afhankelijk van de vraagstelling wordt een keuze gemaakt uit de meest geëigende instrumenten.

4. Management Audit
Deze methode is gericht op het analyseren van competenties van hoger geplaatste leidinggevenden individueel en in teamverband, gericht op het vervullen van strategische organisatiedoelen. Anders dan in het assessmentcenter gaat het nu vooral om gestructureerde interviews en gesprekken, aangevuld met relevante cases, simulaties en tests. Nadruk kan liggen op persoonlijke attributen zoals waarden en normen, houding en capaciteit. Of meer op zakelijke dimensies zoals het hebben en tonen van leiderschap, professionaliteit en ondernemerschap.
In een management audit worden de resultaten vergeleken met andere managers binnen en buiten de eigen organisatie. Op deze wijze ontstaat een benchmark die inzicht geeft in de effectiviteit van een managementteam.

5. Team Assessment
Soms is het nodig om individueel afgenomen assessments (in welke vorm dan ook) te combineren tot ‘groepsfoto’, bijvoorbeeld omdat het een team betreft of een groep trainees in een management leergang. Dan kan het zinnig zijn om de persoonlijkheidsprofielen of competentiescores te combineren om een inzicht te krijgen in kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten voor de groep of het team. Daarnaast is het mogelijk om een compleet team te assessen door middel van live observaties en testafnames. Dit uiteraard doorgaans als start van een teamontwikkelingstraject.

Overige services

6. Pentarater/360
Ons volledig ge-update instrument om omgevingsfeedback te verzamelen en analyseren, Pentarater/360, is uitermate geschikt als aanvulling op bovengenoemde assessmentvormen. Het is dé oplossing voor een snel en helder inzicht in mens en organisatie. Voor organisatieadviseurs en coaches is de Pentarater/360 een waardevolle toevoeging op het bestaande dienstenpakket. De uitkomst van het proces van 360º feedback kan dienen als startpunt van advies- of coachingstrajecten.

7. Traject Assessment
Dit assessment heeft als doel een versneld leerproces op gang te brengen bij een deelnemer. Het bestaat uit een voormeting in de vorm van een volledig assessment, een mini assessment of een 360 meting, gevolgd door een gericht coachingstraject van 5 sessies en een nameting. Een trajectassessment heeft meestal een doorlooptijd van zes tot negen maanden.

8. Internationale Assessments
Nadat een aantal van onze internationale klanten liet weten niet tevreden te zijn met de kwaliteit van assessmentcenters in hun verschillende internationale vestigingsplaatsen besloten wij een netwerk van Pentacompany lookalikes op te zetten. Dat was in 2006. Inmiddels is International Partners in Assessment and Development (IPAD) opgezet, met deelnemers onder andere in Duitsland, de VS, China, Rusland, Polen, Slowakije.