Home
english english
 
 
We beschouwen deelnemers als mondige partners in plaats van consumenten

‘Kandidaten’ heten bij ons ‘deelnemers’. We plaatsen hen in de rol van medebeoordelaar. Dit is dus wat anders dan ‘even vertellen hoe het zit’. Het is onze ervaring dat alleen tests en praktijkoefeningen onvoldoende voorspellend zijn; zij vormen in onze ogen slechts het ‘ruwe’ materiaal. Een assessment vraagt tevens om uitgebreide, intensieve dialogen. In sommige gevallen leggen we hier zelfs het accent op.
Verder checken we na afloop van simulaties in welke mate deelnemers ‘zichzelf’ konden laten zien. Immers, we zijn uitsluitend geïnteresseerd in zoveel mogelijk natuurlijk gedrag en realiseren ons de ‘laboratoriumsituatie’. Verder staan we uitgebreid stil bij de ervaringen en gedachten die ten grondslag liggen aan het gedrag tijdens simulaties. Waar zinvol geven we feedback en inzichten, teneinde deze in een volgende simulatie te kunnen toepassen.


  terug  terug