Home
english english
 
 
We gebruiken het interview als verdiepingsslag in plaats van louter een terugkoppeling van de onderzoeksuitslag

Wij nemen vóór het gesprek bewust geen standpunt in over sterke en zwakke punten van een deelnemer. Dan wordt de deelnemer immers direct in de verdediging gedrukt, een veelgehoorde ervaring overigens van deelnemers die al eens een assessment ondergaan hebben. Het eindgesprek is niet louter een gestructureerd interview en een samenvatting van de onderzoeksbevindingen. In het interview kijken we samen met de deelnemer naar de opgedane observaties en testgegevens, onder meer gereflecteerd op ontwikkelingsthema’s, persoonlijke vragen en opvallende zaken. Op intensieve wijze wordt het beeld uitgediept en tot een samenhangend geheel (‘gestalt’) gesmeed. Als een deelnemer het met ons beeld niet geheel of zelfs geheel niet mee eens is krijgt de dialoog juist die dimensie waar wij voortdurend naar streven. Het is immers essentieel dat de deelnemer zich bewust wordt van zijn sterke en minder sterke punten in de omgang met het werk én in de omgang met mensen. Hij of zij moet dan ook actief ‘meedoen’ om een onderzoek te laten slagen.


terug  terug